суббота, Ани Лихтикман (19?? г.р.) “Кот Марат не уверен в завтрашнем дне…”